Τρίτη, 7 Ιουλίου 2009

Μαρία Ταμπούκου

Η Μαρία Ταμπούκου είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Κοινωνιολογίας
στο University of East London και Συνδιευθύντρια του Κέντρου για την Έρευνα στην Αφήγηση (Centre for Narrative Research)
Email: mailto:m.tomboukou@uel.ac.uk
Διεύθυνση:

Humanities and Social Sciences
University of East London
Docklands Campus
University Way
London E16 2RD

Σύντομο βιογραφικό
Η Μαρία Ταμπούκου είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Κοινωνιολογίας. Οι ερευνητικές της δραστηριότητες αναπτύσσονται στις περιοχές της αναλυτικής σκέψης του Φουκώ και του Ντελέζ, των κριτικών ρευμάτων του φεμινισμού και των αυτο/βιογραφικών αφηγήσεων. Στο επίκεντρο της δουλειάς της είναι οι φεμινιστικές γεννεαλογίες, ενώ οι θεωρίες για το κοινωνικό φύλο και τον χώρο εξελίχθηκαν σε ιδιαίτερο πεδίο των ερευνητικών της ενδιαφερόντων και δημοσιεύσεων. Το βιβλίο της Women, Education and the Self: a Foucauldian Perspective (Palgrave, Macmillan, 2003) συνιστά τόσο μία γεννεαολογική μελέτη των γυναικών στην εκπαίδευση όσο και έναν οδηγό φουκωικής γεννεαλογίας.


Σχετική με αυτό το βιβλίο είναι και η μονογραφία της Dangerous encounters: genealogy and ethnography, ένας συλλογικός τόμος στον οποίον είναι συνεπιμελήτρια, η οποία διερευνά τις θεωρητικές και μεθοδολογικές σχέσεις μεταξύ της επιστημολογίας της εθνογραφικής έρευνας και των πρακτικών της γεννεαλογικής μεθόδου του Φουκώ.


Το χρηματοδοτούμενο ερευνητικό της πρόγραμμα από το Arts & Humanities Research Council (AHRC), με τίτλο In the Fold between life and art: a genealogy of women artists (Στο μεταίχμιο μεταξύ ζωής και τέχνης: μία γεννεαλογία γυναικών καλλιτεχνών) εξετάζει την τέχνη ως δυναμική περιοχή κοινωνικής δράσης η οποία δημιουργεί συνθήκες πιθανής ανάδυσης απίθανων εκδοχών υποκειμενικότητας.


Ως συνδιευθύντρια του Κέντρου για την Έρευνα στην Αφήγηση έχει συν-επιμεληθεί το βιβλίο Doing Narrative Research (Sage, 2008) το οποίο συμπεριλαμβάνει διάφορα συμπόσια αφήγησης που οργάνωσε το Κέντρο.


Σπουδές
1999 διδακτορικό King’s College, University of London
1992 MA in Urban Education, King’s College, University of London
1982 πτυχίο Νομικής Πανεπιστημίου Αθηνών

Προηγούμενες θέσεις
2004-σήμερα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Κοινωνιολογίας, University of East London
2001-2004 Επίκουρη Καθηγήτρια με αντικείμενο τις Ψυχοκοινωνικές Σπουδές, University of East London
2000-2001 Λέκτωρ με αντικείμενο τις Ψυχοκοινωνικές Σπουδές, University of East London
1999-2002 ερυνήτρια επισκέπτρια (Visiting Research Fellow), King’s College, University of London


τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζουν στους παρακάτω τομείς:
αναλυτική σκέψη του Foucauldian και του Deleuze
αυτο-βιογραφικές αφηγήσεις
χώρος και κοινωνικό φύλο
ηθική/αισθητική και κοινωνιολογία της τέχνης
φεμινιστική επιτσημολογία
υποκιμενικότητες / ο εαυτός
κοινωνικό φύλο και εκπαίδευση

Bιβλία

(2003) Women, Education, the Self: a Foucauldian perspective, Basingstoke, Palgrave, Macmillan.
Tamboukou, M. and Ball, S. J. (eds) (2003) Dangerous encounters: genealogy and ethnography, New York, Peter Lang.
Andrews, M., Squire, C., Tamboukou, M. (eds) (2008) Doing Narrative Research, London, Sage

Περιλήψεις άρθρων http://www.uel.ac.uk/cnr/mtabst.htm
(2008) 'Re-imagining the narratable subject' Qualitative Resaerch, special issue on Narrative Methodologies: Subjects, Silences, Re-readings and Analyses, 8 (3), 283-292
(2008) Educating the other. Gender and Education, 20 (1), 77-80. (invited response to an unpublished document by Sylvia Pankhurst for an Ethiopian Women's College in 1959) (2006) Power, desire and emotions in education: revisiting the epistolary narratives of three women in apartheid South Africa, Gender and Education, Vol.18, No.3, May 2006, pp.233-252. [abstract]
(2005) ‘Rethinking the political subject: narratives of parrhesiastic acts’ in International Journal of Critical Psychology, No 14, pp. 138-157
(2004) Educational Hetrotopias and the Self in Pedagogy, Culture and Society, Vol.12, Number 3, pp.399-413.
(2004) ‘Nomadic trajectories in the unfolding of the self’ in spacesofidentity.net, Vol. 4, issue 3, http://www.uel.ac.uk/cnr/
Voela, A. and Tamboukou M. (2004) ‘Enjoy their Symptom: Of Women, Men and Other Interesting Figures in Greek literary texts’, in Women a Cultural Review, Vol.15 (1), pp.83-100.
(2003) ‘Writing feminist genealogies’ in Journal of Gender Studies, Vol.12, no 1, pp.5-19
(2003) ‘Interrogating “the emotional turn”: making connections with Foucault and Deleuze’ in European Journal of Psychotherapy, Counselling and Health, Vol.6, Number 3, pp.209-223.
(2002), ‘Erasing Sexuality from the blackboard’ in Australian Feminist Studies, Vol. 17, No. 38, pp. 135-149.
(2000), ‘Of Other Spaces: women’s colleges at the turn of the century’, in Gender Place and Culture, Vol. 7, No. 3, pp. 247-263.
(1999), ‘Writing genealogies: an exploration of Foucault’s strategies for doing research’, Discourse: Studies in the Cultural Politics of Education, Vol. 20, No. 2, pp. 201-218.
(1999), ‘Spacing herself’, in Gender and Education, Vol. 11, No. 2, pp. 125-139.

Ανατυπώσεις και μεταφράσεις
Tamboukou, M. (2008) Machinic assemblages: women, art education and space. Discourse: Studies in the Cultural Politics of Education, 29(3), 359-375, also published in Dillabough, J.A.,, Julie McLeod, J., Mills, M. (2009) (eds) Troubling Gender in Education, London: Routledge.
Tamboukou, M. (2004) ‘Tracing Heterotopias, Writing women educators in Greece’ in Gender and Education, vol. 16 (2), no2, pp.187-207, reprinted in B. Harrison (2009) (ed.) Life Story Research, Sage Benchmarks in Social Research Methods, Volume IV, pp.87-110.
Tamboukou, M. and Ball, S.J., (2002), ‘Nomadic subjects: Young black women in the UK’ in Discourse: Studies in the Cultural Politics of Education, Vol. 23, No.3, pp.267-284, reprinted in Arnot, M. and Mac an Ghail (eds) (2006), The Routledge Falmer Reader in Gender and Education, pp.252-267.
Tamboukou, M. (2000), ‘The paradox of being a woman teacher’, in Gender and Education, 12 (4), 463-478. Translated in Greek and reprinted in Deligianni-Kouimtzi, B. (ed.) (2008) Educators and Gender [Ekpaideytikoi kai fylo]. Policy document publication, funded by the EU, Athens: Research Centre for Equality [Kentro ereunon gia themata isotitas], pp.52-78.

Κεφάλαια σε βιβλία
Tamboukou, M. (2008). A Foucauldian Approach to Narratives & 'Introduction: What is Narrative Research?' In Andrews, M., Squire, C., Tamboukou, M. (eds) (2008). Doing Narrative Research, London, Sage.
Tamboukou, M. (2007) ‘Interior styles / extravagant lives: gendered narratives of sensi/able spaces’ in Edward H. Huijbens and Ólafur Páll Jónsson (eds) Space, Art and the Environment, Newcastle-upon-Tyne, Cambridge Scholars Press.
Burnett, J., Cudworth, E., Tamboukou M., (2004) ‘Women on derive: Autobiographical explorations of lived spaces’ in Geography and Gender reconsidered, Women and Geography Study group.
Andrews, M, Sclater-Day, S., Squire, C., Tamboukou, M., (2003) ‘Stories of narrative research’ in Gubrium et al. Qualitative Research Practice, London: Sage.
(2003) ‘Genealogy and Ethography: finding the rhythm’ in Tamboukou, M., and Ball, S.J., (eds) Dangerous encounters: genealogy and ethnography, New York, Peter Lang.
Τamboukou, M., and Ball S.J. (2003) ‘Genealogy and ethnography: fruitful encounters or dangerous liaisons?’ in Tamboukou, M., and Ball, S.J., (eds) Dangerous encounters: genealogy and ethnography, New York, Peter Lang.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου